Nos pizzas

Marguarita
Tomate, fromage, olives, origan

8,50€

Napolitaine
Tomate, fromage, anchois, câpres, olives, origan

9,00€

Romaine
Tomate, fromage, jambon, olives, origan

9,00€

Sicilienne
Tomate, fromage, champignons, olives, origan

9,00€

Savona
Tomate, fromage, jambon, champignons, olives, origan

10,00€
      

Génoise
Tomate, fromage, oignons, poivrons, œuf olives, origan

10,00€

Toscane
Tomate, fromage, chorizo, olives, origan

10,00€

Roma
Tomate, fromage, bacon, œuf, crème, olives, origan

10,00€

Orientale
Tomate, fromage, merguez, oignons, olives, origan

10,00€

Manolo
Tomate, fromage, jambon, reblochon, crème, olives, origan

10,00€

Turinoise
Tomate, fromage, chèvre, reblochon, mozzarelle,
olives, origan

10,00€

Bolognaise
Tomate, fromage, viande hachée, olives, origan

10,00€

Parme
Tomate, fromage, jambon cru, olives, origan

10,00€

Nazionale
Tomate, fromage, jambon, champignons, poivrons,
oignons, olives, origan

10,00€

Udinese
Crème, fromage, jambon, mozzarelle, œuf, olives, origan

10,50€

Ombrie
Crème, fromage, poulet curry, olives, origan

10,50€

Aurélio
Crème, fromage, chèvre, œuf, jambon cru, origan

10,50€
      

Palerme
Crème, fromage, lardons, reblochon, oignons, olives, origan

10,50€

Alaska
Tomate, fromage, saumon fumé, crème, olives, origan

10,50€

Bari
Pesto, poivron, oignon, aubergine, mozzarelle, olives, origan

10,50€

Calzone savona
Tomate, fromage, jambon, aubergine, origan

10,50€

Calzone turinois
Tomate, fromage, chèvre, reblochon, mozzarelle, origan

10,50€

Supplément
Œuf, crème, mozzarelle

0,50€

Supplément autre

1,00€